Billum Forsamlingshus
  Navn Tlf. E-mail
Udlejning Dorthe O. Pedersen 61784909 udlejer.bf@gmail.com
Formand Carsten Aa. Nielsen 52504091 hr.aagaardnielsen@gmail.com
Næst formand Connie Maigaard 26844023  
Kasserer Lis Sørensen  51213522 kasserer.bf@gmail.com
Sekretær IngeLise Sinkjær-Knudsen    
Medlem Annette Dalkjær    
Medlem Aksel Holm    
Medlem Lone Hansen    
Medlem Bo Bentzen    
Suppleant Kasper Møller       
Suppleant Susanne S. Madsen    
Konto nr     Reg nr. 6237
Konto nr. 4200685127
 
Billum Forsamlingshus | Kildegårdvej 3, 6852 Billum