Billum Forsamlingshus
  Navn Tlf. E-mail
Udlejning Dorthe O. Pedersen   udlejer.bf@gmail.com
Formand Carsten Aa. Nielsen 20333388 hr.aagaardnielsen@gmail.com
Næst formand Connie Maigaard 26844023  
Kasserer Carina Kjær   kasserer.bf@gmail.com
Sekretær IngeLise Sinkjær-Knudsen    
Medlem Annette Dalkjær    
Medlem Aksel Holm    
Medlem Lone Hansen    
Medlem Bo Bentzen    
Suppleant Gyda Bredgaard      
Suppleant Sara Pedersen    
Konto nr     Reg nr. 6237
Konto nr. 4200685127
 
Billum Forsamlingshus | Kildegårdvej 3, 6852 Billum